Oferta

Rozważę możliwość współpracy dotyczącej dowolnej tematyki   oraz każdej formy  działalności społecznej

Mogę  wesprzeć swoim zaangażowaniem:

 • organizowanie grup do działań  i inicjatyw społecznych
 • planowanie i koordynowanie jej działań
 • motywowanie na etapie planowania
 • doradzanie i  nadzorowanie inicjatyw
 • utrzymywanie i rozbudowywania sieci kontaktów
 • budowanie i praca nad zachowaniem integralności grup społecznych
 • rozwój kreatywności
 • pobudzanie do innowacji

forma współpracy:

 • doradztwo
 • koordynacja działań
 • warsztaty
 • zajęcia tematyczne
 • coaching

Każdy pomysł,

każda inicjatywa społeczna

ma szansę urzeczywistnienia…