O mnie

Witam na mojej stronie internetowej, która powstała z myślą popularyzacji i aktywizacji działania na rzecz społeczności lokalnych

 Miejscem mojego urodzenia jest Kraków, miasto które ukochałem, o którym Jan Sztaudynger powiedział„Kraków jest jak pryzmat przez który pięknieje ojczyzna”.

Tutaj rozpocząłem swoją edukację w Szkole Podstawowej nr 49, a w roku 1978 świętowałem ze szkołą nadanie imienia Juliana Ursyna Niemcewicza.

Pamiętam  pewien  cytat z Niemcewicza :

„Wspominać młodzieży o dziełach jej przodków (…), jest to nieomylny sposób zaszczepienia w Narodzie silnego przywiązania do kraju”.

W roku 1989 razem z poetą Jerzym Harasymowiczem – Broniuszycem  i grupą młodych poetów krakowskich wydałem m.in.  almanach poetycki „Piszemy nasz Kraków”.  Krytyk Wojciech Natanson swoją recenzję w Życiu Warszawy poświęconą naszej książkę zatytułował „ W Krakowie jednak poezja”.

Od dwudziestu czterech lat pracuję w służbie mundurowej podległej Ministrowi Finansów, od dwóch lat jako Rzecznik Innowacji.

Dostając nowe życie w roku 2005 postanowiłem  działać  dla innych. Większość swojego wolnego czasu poświęcam pracy  służącej wspomaganiu inicjatyw w ramach NGO.

W życiu wyznaję 10 żelaznych zasad „Kaizen”. „Kai” to zmiana, „Zen” dobry czyli zmiany do ciągłego ulepszania czegoś. Pierwsza zasada „problemy stwarzają możliwości” jest moim drogowskazem.