Główna

Być liderem brzmi dumnie, ale także zobowiązująco.

Lider nie tylko  dąży do  rozwoju siebie oraz otaczającego świata,

ale posiada także zdolność do skupiania wokół siebie osób i grup,

którym nie jest obojętna społeczna egzystencja własnego środowiska. 

Stale pracuje nad sobą. Poddaje swoje działania refleksji i ocenie innych.

Jest świadomy swoich mocnych stron i talentów. Dobrze zna swoje ograniczenia. Potrafi je nazwać.

Nie ma trudności z przyznaniem się,  że czegoś nie wie.

Lider potrafi określić właściwą  dla siebie drogę rozwoju i konsekwentnie nią podąża.

Jest wytrwały w pokonywaniu swoich ograniczeń i wzmacnianiu talentów.

Jest świadomy odpowiedzialności za to co robi.